Walter Moeschlin

Gedächtnisausstellung W.J. Moeschlin